ابتلای مجدد به کرونا

در این مقاله قراراست ابتلای مجدد به ویروس کرونا را بررسی کنیم

بدن ما دو نوع سیستم دفاعی در برابر کرونا دارد:
1_ایمنی هومورال ؛ شامل Bcell و آنتی بادی ها
2_ ایمنی سلولی شامل سلول هایی مانند Tcell
برای فردی که به کرونا مبتلا می شود چه اتفاقی رخ می دهد ؟ در ایمنی هومورال سلول های Bکه از اجزای مهم ایمنی ما محسوب می شوند در طول زمان نه تنها کم نشدند بلکه بیشتر هم شدند و پس از مدتی به حالتی پایدار رسیدند.
میزان آنتی بادی ها تا 240 روز بعد از شروع علایم بررسی شد و دیده شد که میزان آنتی بادی ها ثابت نبوده و روند نزولی داشتند.این بدان معناست که در بهترین حالت بدن یک انسان تا حدود 8 ماه پس از ابتلا در مقابل ابتلای مجدد دارای مقاومت است.
ایمنی سلولی ؛ T cellها که همانند آنتی بادی ها روند نزولی دارند اما پس از 240 روز همچنان مقدار قابل توجهی از این سلول وجود دارد در نتیجه سیستم ایمنی بعد از گذشت مدت  6 ماه و یا خیلی بیشتر می تواند پایدار باشد.
اما خبر خوب این است که ایمنی ایجاد شده از واکسن خیلی بهتر و بیشتر از مبتلا شدن بدن مارا ایمن می سازد. زیرا که ایمنی ایجاد شده در اثر واکسن بسیار نظام مند تر است.
با همه این احوال تعداد زیادی پس از مدت کوتاهی ابتلای مجدد به کرونا را تجربه می کنند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که فرد پس ابتلا با خیال خوش بیخیال پیشگیری ها و رعابت پروتکل های بهداشتی شده و میزان زیادی از ویروس وارد بدن فرد می شود. البته تاثیر عوامل ژنتیکی نیز بسیار است.
نتیجه گیری : 
بااینکه در افراد مبتلا شده میزان ابتلا به کرونا کمتر است اما به دلیل نفع همگانی لازم است به رعایت پروتکل ها حتی بیش از قبل بپردازند تا هم از ابتلای مجدد جلوگیری شود و هم به قطع این زنجیره کنک کنند.
ایمان مارکت دنیایی بدون کرونا و بیماری برای همگی شما آرزومندست. 

برگشت به بالا